Polityka prywatno艣ci

Zapoznaj si臋 z moj膮 polityk膮 prywatno艣ci oraz polityk膮 cookie

Polityka prywatno艣ci

Niniejsza Polityka prywatno艣ci okre艣la spos贸b gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych, jak r贸wnie偶 wykorzystywania Plik贸w cookies do funkcjonowania Serwisu.
Niniejszy Serwis zwany stron膮 internetow膮 dzia艂a pod adresem聽http://www.rafaldaniecki.pl/.聽Korzystanie z tego Serwisu jest oczywi艣cie dobrowolne.
U偶ytkownikiem jest osoba korzystaj膮ca z Serwisu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za po艣rednictwem tego Serwisu jest Rafa艂 Daniecki prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 „Rafa艂 Daniecki Creative Agency” z聽siedzib膮 w D膮browie G贸rniczej, ul. D膮browskiego 30/180, 41-300 D膮browa G贸rnicza,聽NIP: 629-227-27-24.

Jako Administrator jestem 艣wiadom zagro偶e艅 wynikaj膮cych z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet.

Jako Administrator danych osobowych dok艂adam wszelkich stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci u偶ytkownik贸w Serwisu.
Jako Administrator聽gwarantuje poufno艣膰 wszelkich przekazanych mi danych osobowych.

Zapoznaj si臋 dok艂adnie z poni偶szymi informacjami, aby by膰 艣wiadomym i聽bezpiecznym u偶ytkownikiem tego Serwisu.

Prawa autorskie

Niniejsza strona oraz tre艣ci na niej zawarte s膮 przedmiotem praw autorskich przys艂uguj膮cych ich tw贸rcy i podlegaj膮 ochronie zgodnie z Ustaw膮 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej zgody聽Administratora, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋聽na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 Serwisu聽stanowi naruszenie prawa autorskiego.
U偶ytkownik zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu w spos贸b zgodny z聽prawem i dobrymi obyczajami, maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

Zakres gromadzenia danych

Kontaktuj膮c si臋 ze mn膮 poprzez formularz kontaktowy lub telefon lub jakiekolwiek inne medium dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe takie jak聽imi臋, nazwisko, numer telefonu lub adres email. Dane takie jak adres email czy numer telefonu wykorzystuj臋 na potrzeby kontaktu z Tob膮 oraz odpowiedzi na Twoje pytania.
Zbierane przez Administratora dane osobowe u偶ytkownik贸w wykorzystywane s膮 do kontaktu z nim oraz do ew. dystrybucji newslettera tylko i wy艂膮cznie za jego zgod膮.聽U偶ytkownik w ka偶dym momencie mo偶e wypisa膰 si臋 z otrzymywania Newslettera.
Dane osobowe s膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem do nich przez osoby do tego nieupowa偶nione.

Jako Administrator zbieram i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, a tak偶e ilo艣膰 ods艂on Serwisu, liczba wizyt.
Jako Administrator danych osobowych informuj臋, 偶e nie przekazuje podmiotom trzecim 偶adnych pozyskanych za zgod膮 u偶ytkownika danych w celach marketingowych.
Dane te s膮 przechowywane wy艂膮cznie na m贸j u偶ytek i do cel贸w kontaktowych/informacyjnych.
Dane osobowe u偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 przez Administratora Serwisu (strony) w celu prawid艂owego prowadzenia Serwisu.

Prawo wgl膮du i poprawy danych

Pami臋taj, MASZ prawo wgl膮du i poprawy swoich danych osobowych przekazanych mi przez siebie za pomoc膮 niniejszego Serwisu.
Je艣li zaistnieje taka potrzeba skontaktuj si臋聽prosz臋 ze mn膮聽kontakt@rafaldaniecki.pl聽, a niezw艂ocznie zaktualizuje dane.

Prawo do bycia zapomnianym

Pami臋taj, MASZ prawo do usuni臋cia Twoich danych osobowych.
Je艣li zaistnieje taka potrzeba skontaktuj si臋聽prosz臋 ze mn膮聽kontakt@rafaldaniecki.pl聽, a niezw艂ocznie usun臋 dane.

Zmiany w Polityce prywatno艣ci

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatno艣ci poprzez opublikowanie nowszej wersji Polityki na tej stronie.

Polityka plik贸w cookies

Serwis Administratora聽u偶ywa plik贸w聽鈥瀋ookies鈥. Brak zmiany ustawie艅 przegl膮darki po stronie u偶ytkownika jest r贸wnoznaczny z wyra偶eniem zgody na ich u偶ycie.

Pliki cookies stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownika i przeznaczone s膮 do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowuj膮 danych osobowych ani innych informacji zebranych od u偶ytkownika.聽Serwis wykorzystuje pliki cookies do zidentyfikowania sesji przegl膮darki, co umo偶liwia korzystanie z funkcji serwisu.

Administrator przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania Serwisu (strony).

Administrator聽stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮聽do聽zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z聽naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udost臋pnia 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

Jako Administrator danych informuje, 偶e powierzam przetwarzanie danych osobowych nast臋puj膮cym podmiotom:

  • home.pl S.A., ul. Zbo偶owa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 鈥 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze hostingowym.

Data aktualizacji: 22.05.2018 r.